MESUT ÇAKIR | Tüm yazılar etiketlendi 'Eğitim'

Türkiye'de Yazılımcıların Yetiştirilmesindeki Değer Kaybı ve Bilgi Eksikliği

Türkiye'nin teknoloji ve yazılım sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olma yolunda ilerliyor. Ancak bu potansiyel, yazılımcıların değersizleştirilmesi ve yetersiz bilgiyle yetiştirilmeleri gibi engellerle karşı karşıya. Bu durum, hem yazılımcıların kariyer gelişimini hem de Türkiye'nin teknoloji sektöründe daha geniş bir etkiye sahip olma şansını olumsuz etkiliyor.

Şirketlerin Yazılımcıları Anlayamaması

Yazılımcıların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi, şirketlerin yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları ve geliştirmeleri için hayati önem taşır. Ancak, birçok şirket yazılımcıları tam olarak anlamakta zorlanıyor. Bunun sonucunda yazılımcıların yetenekleri ve potansiyelleri tam olarak kullanılamıyor.

Yazılımcılar, problem çözme, yaratıcı düşünme ve karmaşık sistemleri anlama gibi becerilere sahip olmalıdır. Bu yeteneklerin geliştirilmesi, şirketin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda doğru bir şekilde yönlendirilmesi gereklidir. Ancak birçok şirket, yazılımcıları sadece kod yazma aracı olarak gördüğü için bu potansiyeli kaçırır.

Yazılımcıların İş Zekâsı Olarak İyi Yetişmemesinden Kaynaklı Sorunlar

Yazılımcıların yeteneklerini tam olarak kullanabilmeleri için, sadece teknik becerilere değil, aynı zamanda iş zekâsına da ihtiyaçları vardır. İş zekâsı, bir yazılımcının iş hedeflerini ve sektörel trendleri anlaması, projelerin önceliklerini belirleme ve etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneğini içerir.

Yazılımcılara bu beceriler genellikle eğitim sürecinde yeterince vurgulanmaz. Bu durum, yazılımcıların iş dünyasının gerekliliklerini tam olarak anlamamalarına ve projelerin hedeflerini tam olarak karşılamamalarına yol açar.

Ekonomik Yetersizlikler ve Dış Ülkelerdeki Kur Farkları

Türkiye'nin ekonomik durumu ve dış ülkelerle olan kur farkı, yazılımcıların yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ekonomik yetersizlikler, yazılımcıların eğitim ve gelişimine yatırım yapma kapasitesini sınırlar. Bu durum, yazılımcıların yeterli eğitime erişememesi ve en son teknolojilere hakim olmalarını engeller. Ayrıca, yüksek enflasyon ve döviz kurlarının istikrarsızlığı, yazılım araçları ve hizmetlerinin maliyetini artırır, bu da Türkiye'deki şirketlerin ve bireysel yazılımcıların bu hizmetlere erişimini zorlaştırır.

Dış ülkelerle olan kur farkı, Türkiye'deki yazılımcıların rekabet gücünü etkiler. Döviz kurları yüksek olduğunda, Türkiye'deki yazılımcılar dış pazarlarda daha az rekabetçi olabilirler. Bu, yazılımcıların yurtdışında daha fazla fırsat bulmalarını engeller ve Türkiye'nin teknoloji sektöründe genel olarak daha az etkili olmasına neden olabilir.

Piyasa İhtiyaçları

Yazılım sektörü sürekli evolüsyon halindedir ve piyasa ihtiyaçları hızla değişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurabilen yazılımcılar başarılı olurken, yeteneklerini güncellemekte zorlananlar geride kalabilir. Türkiye'deki yazılımcıların yetiştirilmesi süreci, bu hızlı değişimleri dikkate almalıdır.

Eğitim programları, en son teknoloji trendlerini ve piyasa ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Yazılımcılara, yeni teknolojileri öğrenme ve uygulama becerisi kazandırmalıdır. Ayrıca, yazılımcıların iş zekâsını ve proaktif öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Bu, yazılımcıların piyasa ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini ve kariyerlerini ilerletmelerini sağlar.

Sonuç olarak, Türkiye'nin yazılım sektöründeki potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için, yazılımcıların yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde bir dizi reforma ihtiyaç vardır. Şirketlerin yazılımcıları daha iyi anlaması, yazılımcılara iş zekâsı becerileri kazandırılması, ekonomik ve döviz sorunlarının çözülmesi ve eğitim programlarının güncel piyasa ihtiyaçlarını yansıtması gerekmektedir. Bu adımlar, Türkiye'nin teknoloji sektöründe daha geniş bir etkiye sahip olma şansını artırabilir.

#Yazılım, #Teknoloji, #Türkiye, #Yazılımcı, #Eğitim, #İşZekâsı, #Ekonomi, #DövizKuru, #Piyasaİhtiyaçları, #TeknolojiTrendleri, #İletişimBecerileri, #ProblemÇözme, #YaratıcıDüşünme, #Şirketler, #Değerlendirme, #Rekabet, #YetenekGeliştirme, #ProaktifÖğrenme, #TeknolojiSektörü, #KariyerGelişimi

 

 

 

2012'de Hazırladığım Asp.Net MVC 4 Eğitim Seti - MESUT ÇAKIR - PART 1

2012 Yılında Hazırlamış olduğum Eğitim Setini sizlerle paylaşmak istedim. Kullandığım bilgisayar biraz yavaş olsa da içerik olarak doyurucu olduğunu düşünüyorum yeni başlayanlar için ideal bir eğitim seti olmuştu. İlk Video şimdi yükledim diğer videoları vakit buldukça yüklüyor olacağım. 1,5 kat hızla izlemenizi tavsiye ediyorum.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXBcEiVbL-wm8mZLSPkNTfVE_Ug3FQRkt

Asp.Net MVC 4 Eğitim Seti İçeriği

1.       MVC Tanıma ve Giriş

2.       Controller Tanıma

3.       ViewEngine Seçimi

4.       Razor ViewEngine ile @ Operatörünün kullanımı

4.1.    Değişken tanımlama

4.2.    Yorum satırı tanımlama

5.       Model bazlı hazır sayfaların oluşturulması

5.1.    Veritabanı oluşturmak ve View’e otomatik verileri basmak

5.2.    Model’e ait Özelliklerin belirlenmesi , validasyon mesajlarının set edilmesi

5.3.    HttpPost-HttpGet hakkında bilgilendirme

5.4.    WebGrid Kullanımı

5.5.    Duzenleme işlemi

5.6.    Mail Regex İşlemleri

5.7.    Detail ve Delete sayfaları oluşturmak

6.       Html Helpers

6.1.    ActionLink tanımlama ve yöntemleri

6.2.    Label tanımlama ve yöntemleri

6.3.    BeginForm tanımlama ve yöntemleri

6.4.    TextBox tanımlama ve yöntemleri

6.5.    TextArea tanımlama ve yöntemleri

6.6.    CheckBox tanımlama ve yöntemleri

6.7.    RadioButton tanımlama ve yöntemleri

6.8.    Password tanımlama ve yöntemleri

6.9.    AntiForgeryToken tanımalama

6.10.Kendinize ait helper methodlarının oluşturulması ve kullanımları

6.11.ReSharper kurulumu ve kullanımı(Ek bilgidir)

7.       Validation Attributes

7.1.    Required

7.2.    Display

7.3.    Range

7.4.    Regular Expression

7.5.    StringLengh

7.6.    Compare

7.7.    *.Resx dosyası ile çalışma ve Multi-Language Desteği vermek

8.       Url Helpers

8.1.    Mvc Routing tanıtımı

8.2.    Action tanımlama

8.3.    Content tanımlama

8.4.    Yeni bir Route tanımlama

8.5.    RouteUrl tanımlama ve yöntemleri

9.       Action’ları incelemek

9.1.1. Dynamic Model kullanımı

9.1.2. ActionResult kullanımı

9.1.3. JsonResult Kullanımı

9.1.4. JavaScriptResult Kullanımı

9.1.5. FileResult Kullanımı

9.1.6. ControllerBase Method İnceleme

9.1.6.1.             OnActionExecuting

9.1.6.2.             OnActionExecuted

9.1.6.3.             OnException ve Handle etmek

10.   MVC ile kullanılan önemli tanımlamalar

10.1.ViewBag

10.2.ViewData

10.3.TempData

10.4.Session

11.   MVC Bundle Minification

12.   MVC Ajax Helpers

12.1.ActionLink

12.2.BeginForm

13.   MVC Paypal Helpers

 

E-Ticaret Sistemi yapımı